Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

frieda9293
1655 7396 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 vialivhanna livhanna
frieda9293
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialivhanna livhanna
frieda9293
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vialivhanna livhanna
frieda9293
9346 7223
Reposted fromkjuik kjuik
frieda9293
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie vialivhanna livhanna
frieda9293
4814 a1d6 500
hello summer
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialivhanna livhanna
frieda9293
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianivea nivea
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaagatojaa agatojaa
frieda9293

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viaagatojaa agatojaa

July 05 2015

frieda9293

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
frieda9293
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe

July 04 2015

frieda9293
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaLove-Life Love-Life
frieda9293
Reposted frombluuu bluuu viaLove-Life Love-Life
frieda9293
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik vianayantara nayantara
frieda9293
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viadzaspy dzaspy
frieda9293
I miałeś sen, niedobry sen, 
że między wami wyrósł las
— Katarzyna Gärtner
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon
frieda9293
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaonebreath onebreath
frieda9293
0634 5d59 500
J. L. Wiśniewski
Reposted frommaybeme maybeme viacytaty cytaty
frieda9293
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— tradycyjnie samotna
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacytaty cytaty
frieda9293
1475 09e0
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl