Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

frieda9293
1340 03e0
Reposted fromursa-major ursa-major viamoai moai
frieda9293

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

June 20 2017

frieda9293
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaeternaljourney eternaljourney

June 16 2017

frieda9293

July 06 2015

frieda9293
1655 7396 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 vialivhanna livhanna
frieda9293
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialivhanna livhanna
frieda9293
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vialivhanna livhanna
frieda9293
9346 7223
Reposted fromkjuik kjuik
frieda9293
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie vialivhanna livhanna
frieda9293
4814 a1d6 500
hello summer
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialivhanna livhanna
frieda9293
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianivea nivea
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaagatojaa agatojaa
frieda9293

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viaagatojaa agatojaa

July 05 2015

frieda9293

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
frieda9293
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe

July 04 2015

frieda9293
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaLove-Life Love-Life
frieda9293
Reposted frombluuu bluuu viaLove-Life Love-Life
frieda9293
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik vianayantara nayantara
frieda9293
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viadzaspy dzaspy
frieda9293
I miałeś sen, niedobry sen, 
że między wami wyrósł las
— Katarzyna Gärtner
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl