Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

frieda9293
3797 106b 500
Reposted fromwyczes wyczes viaaurinko aurinko

May 19 2019

frieda9293
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek vialivhanna livhanna
Sponsored post
feedback2020-admin
frieda9293
frieda9293
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viaeternaljourney eternaljourney
frieda9293
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney
frieda9293
frieda9293
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney

February 27 2019

6181 1227 500

scprep:

omg gimmie

frieda9293
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viamyego myego
frieda9293
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamyego myego
frieda9293
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viarudosci rudosci

February 20 2019

frieda9293
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaklaudialucja klaudialucja
frieda9293
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viaklaudialucja klaudialucja
frieda9293
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaklaudialucja klaudialucja
frieda9293
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaklaudialucja klaudialucja

November 23 2017

frieda9293
1340 03e0
Reposted fromursa-major ursa-major viamoai moai
frieda9293

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

June 20 2017

frieda9293
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaeternaljourney eternaljourney

June 16 2017

frieda9293

July 06 2015

frieda9293
1655 7396 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 vialivhanna livhanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...